THIÊN HẠ ANH HÙNG

Khởi nguyên là: bước vào những cuộc chơi lớn ở trên những sân chơi lớn

Con người lớn được sinh ra từ trong cuộc chơi lớn. Cơ hội lớn nhất ta trao cho chính ta là cơ hội thử thách chính mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Còn lại sau tất cả là một đấng anh tài.

BIG BOSS VICTORY là nơi bạn viết ra sứ mệnh cuộc đời bạn trong 15 - 20 năm tiếp theo. Những điều này sẽ đi cùng với bạn và định hướng mọi hoạt động của bạn

Thiên Hạ Anh Hùng

Trở lại khoảng thời gian cuối năm 2019, Hải Khang nhận ra trước tới nay bản thân chỉ nghĩ những điều nhỏ nhặt, làm những việc nhỏ bé; nay muốn có những kết quả mới to lớn cần thiết lập lại những suy nghĩ gốc