Các sân chơi do Capitalist sáng lập

Chủ nghĩa tư bản, nhà tư bản, sản xuất tư bản thời đại số, cách mạng công nghiệp 4.0, thế giới phẳng, kinh tế hội nhập

NHÀ TƯ BẢN, CHỦ NGHĨA TƯ BẢN, CUỘC CHƠI TƯ BẢN, SÂN CHƠI TƯ BẢN

CÁC GÓC NHÌN TƯ BẢN. Phương hướng cho xây dựng hệ thống tư bản, kinh tế tư nhân tại sân chơi trong nước và quốc tế

Cuộc chơi thương mại điện tử đang diễn ra trên thế giới

Muốn thương mại điện tử phát triển nhanh hơn nhất thiết phải thu hút nhiều hơn vốn đầu tư vào các nền tảng thương mại điện tử. Vấn đề đặt ra là ai sẽ dẫn dắt cuộc chơi này trong giai đoạn tới? Những mạng xã hội hàng đầu hiện nay hỗ trợ mua bán … Đọc tiếp